Brainstormen, zo doe je dat!

Brainstormen voor de beste ideeën

Een brainstorm is een veelgebruikt hulpmiddel om snel nieuwe ideeën te vergaren. Brainstormen is een techniek die goed van pas komt wanneer je creatief moet zijn, veel nieuwe ideeën moet hebben of tegen een probleem aanloopt.

brainstormsessie

Een brainstormsessie is een bijeenkomst waarbij een groep mensen, vaak medewerkers, elkaar ontmoet om nieuwe ideeën rond een bepaald onderwerp te generen. Wanneer het onderwerp van de brainstormsessie duidelijk is gemaakt, vaak door een voorzitter of gespreksleider, dan kan het associëren beginnen. Iedere deelnemer roept wat er in hem opkomt en zegt elk idee hardop. Het is niet de bedoeling dat je op iemands idee in gaat; het is in eerste instantie vooral verzamelen van alle ideeën:

Regels brainstorm

Om een brainstormsessie niet al te chaotisch te laten verlopen zijn er een aantal richtlijnen.

 • Elke deelnemer wordt tijdens de discussie aangemoedigd om hardop te denken en zoveel mogelijk ideeën te delen, maar hou het wel beschaafd. Door elkaar heen praten of schreeuwen heeft geen zin.
 • Voor sommige deelnemers is een brainstormsessie ook best spannend, niet iedereen is gewend om creatief te denken of veel ideeën hardop uit te spreken. Geef elkaar daarom een beetje de ruimte.
 • Zeg geen nee, of wees niet negatief over iemands idee. Het maakt niet uit hoe bizar een idee is. In eerste instantie mag alles gezegd worden, zolang het maar past bij de vraag of het onderwerp. Analyse, discussie of feedback is toegestaan wanneer de brainstormsessie voorbij is.

Creatief brainstormen
Er zijn verschillende brainstormtechnieken die kunnen helpen tijdens een brainstormsessie. Zo’n techniek kan helpen om de creativiteit te stimuleren.

Bloemassociatie

Bloemassociatie

Bloemassociatie of boomassociatie is een voorbeeld van zo’n brainstormtechniek. Hiervoor zijn minimaal 5 deelnemers, een facilitator en wat pen en papier nodig. Hoe werkt het?

 1. Bespreek het onderwerp waarom de brainstormsessie wordt gehouden; wat zijn de belangrijkste kernwoorden of begrippen?
 2. Laat de deelnemers de begrippen voor zichzelf opschrijven.
 3. Bespreek daarna de begrippen en kies gezamenlijk de belangrijkste begrippen (max 5)
 4. Verdeel de deelnemers in groepjes; ieder groepje gaat een begrip behandelen
 5. Pak de vellen papier en een stift; schrijf het begrip in het midden en start het associëren.
 6. Bedenk associaties en zet als bloemblaadjes om het middelste woord
 7. Associaties zijn: wat voor aspecten heeft het, wat schiet je als eerste te binnen, etc.
 8. Ga zo verder tot je een mooie ‘bloem’ hebt per begrip
 9. Als het associëren een beetje klaar is dan kiest de facilitator een woord als inspiratiebron om een oplossing te vinden voor je probleem.
 10. Dit herhaal je een aantal keer
 11. De facilitator noteert de nieuwe ideeën, op een flipover, white board of post-its.
 12. En zo zijn er binnen een half uur heel wat nieuwe ideeën ontstaan!

Zelfde idee maar dan met een superheld
Deze techniek kan ook met gestuurde woorden, bijvoorbeeld de superheld. Wat voor aspecten heeft een superheld, wat maakt hem een superheld; maak een bloemassociatie van de superheld en kies woorden die je helpen om tot ideeën te komen voor jouw onderwerp of probleem.

brainstormtechnieken

Een idee kiezen
Je hebt nu een hele hoop ideeën bedacht en opgeschreven. Tijd om de beste eruit te halen, maar hoe doen jullie dit? Vraag alle deelnemers om een top 3 te maken en vergelijk die met elkaar. Geef de groep een mogelijkheid om een wildcard in te zetten voor een idee dat ze echt fantastisch vinden maar de top 3 niet heeft gehaald. Je zult zien dat er veel overlap is en aan het eind van de sessie er tal van ideeen uit zijn gekomen waar jullie terug op kantoor, verder mee aan de slag kunnen.

Tips tijdens en na de brainstormsessie

Slaap er eens een nachtje over. Slaap doet wonderen en geeft soms net weer andere inzichten. Zeker als je met een groot probleem zit of met een grote groep brainstormt, dan is een nachtje slaap perfect om tot meer ideeën te komen. Plan een brainstormsessie van meerdere dagen voor het beste effect.

 • Hou altijd het doel voor ogen.
 • Denk in kansen, niet in beperkingen zoals budget of tijd tijdens het brainstormen.
 • Kies de beste ideeën met lef, het zou best eens wat kunnen worden!
 • Vertrouw op je intuïtie, je onderbuikgevoel geeft vaak prima aan of het een goed idee is of niet.
 • Kies iets waar je energie van krijgt.
 • Geef als facilitator of manager de groep een terugkoppeling wat er uiteindelijk met de ideeën wordt gedaan

 

Succes met het vinden van nieuwe ideeën! Heb je nog hulp nodig met het vinden van een locatie? Brainstorm niet te lang, we helpen je graag. Neem contact met ons op voor een advies op maat en de beste brainstorm locaties

 

Leuke locaties voor een brainstormsessie

 

 

 

 

 

Bron: jobat.be